Psychologen praktijk: Dr. Wilrycx

Logo

Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij streven ernaar juiste en actuele informatie aan te bieden op deze website. Praktijk Wilrycx kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd volledig, foutloos en actueel is. De informatie op deze website kan door Praktijk Wilrycx zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Praktijk Wilrycx sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud is ook geen vervanging van persoonlijk geneeskundig advies. Niets uit de teksten van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de makers ervan worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Praktijk Wilrycx worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Praktijk Wilrycx heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.