Psychologen praktijk: Dr. Wilrycx

Logo

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. U dient deze verwijzing mee te nemen naar het eerste gesprek samen met uw zorgpas en een geldig legitimatiebewijs.

Eigen risico

De vergoeding valt onder het verplichte eigen risico. De hoogte van het verplichte eigen risico is in 2019 en ook in 2020 €385. Het kan zijn dat u een extra eigen risico met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken.

Psychologische behandelingen van de meeste psychische aandoeningen vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft dan recht op volledige vergoeding van de kosten van behandelingen vallend onder het basispakket van uw zorgverzekering.

Prakijkt Wilrycx heeft ook voor 2020 een contract afgesloten met CZ (Ohra, OZ, Delta Lloyd). Voor de zorgverzekeraars waarmee Praktijk Wilrycx geen contract heeft afgesloten geldt de restitutiepolis.

Tarieven zorgverzekeraars

De tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en deze zijn te raadplegen op de NZa website.

Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies en elektronische communicatie) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende prestaties: Kort, Middel, Intensief, Chronisch en Onvolledig Behandeltraject. Welke prestatie voor u van toepassing is, wordt ingeschat door uw huisarts.

Tarief Overig (zorg)product is in 2019: € 95,00 per 45 minuten directe tijd.
Tarief Overig (zorg)product is in 2020: € 100,00 per 45 minuten directe tijd.

Tarieven zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GBGGZ.

Download hier de tarieven voor de GBGGZ in 2020 2019 en 2018.

Belangrijke opmerkingen

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (uiterlijk 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en zal derhalve als een volledig consult worden gefactureerd aan u.