Psychologen praktijk: Dr. Wilrycx

Logo

Privacy en klachtrecht

Praktijk Wilrycx verwerkt persoonsgegevens van cliënten. De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig met inachtneming van de wettelijke regels en bepalingen (met name wet BIG, WGBO, AVG en de beroepscode voor psychologen (NIP). Ook uw rechten als cliënt zijn in de wet vastgelegd. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Klik hier om de volledige privacyverklaring van praktijk Wilrycx te downloaden.

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met uw behandelend psycholoog. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan heeft u een aantal mogelijkheden, mede in het kader van de nieuwe wet Wkkgz. Hiertoe zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van NVP.

Relevante informatie kunt u verder vinden op de website van het NIP waar ook de beroepscode op gepubliceerd is.