Psychologen praktijk: Dr. Wilrycx

Logo

Privacy en klachtrecht

Praktijk Wilrycx verwerkt persoonsgegevens van cliënten. De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig met inachtneming van de wettelijke regels en bepalingen (met name wet BIG, WGBO, AVG en de beroepscode voor psychologen (NIP). Ook uw rechten als cliënt zijn in de wet vastgelegd. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Klik hier om de volledige privacyverklaring van praktijk Wilrycx te downloaden.

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt klachten hebben over uw behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met dr. Wilrycx. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van het Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie waarbij Praktijk Wilrycx is aangesloten. Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht.